✅ چرا بی پول هستی؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا بی پول هستی؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 با چیزهایی که میگویم سعی میکنم دیگران مرا دوست داشته باشند. چرا؟ نیاز اولیه همه ما دوست داشته شدن است بعد سایر چیزها رو نیاز دارم. پس وقتی که مطمئن هستم دوست داشتنی نیستم دنبال برطرف کردن نیاز دوست داشته شدن و جلب توجه هستم نه پول دار […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا بی پول هستی؟ بیشتر بخوانید »