✅ باورهای سمی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ باورهای سمی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 باورهای سمی را بشناسید: 🟡 باور اينكه قربانى هستيم. 🟣 باور به اينكه ميتوانيم ديگران را تغيير دهيم. 🔴 باور به اينكه اگر جاى فلانى بودم زندگى بهترى داشتم. 🟣 انتظار داشتن از ديگران و باور به اينكه ديگران بايد مطابق انتظار ما رفتار كنند. 🟠 باور به اينكه براى […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ باورهای سمی بیشتر بخوانید »