باور های آدم ساده

باورهای ادمهای ساده در بازار مالی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

آدم های ساده ی بسیاری وجود دارند که در بازار های مالی ساده هستند. پولسازی در بازارهای مالی به آسونی خوردن یه لیوان آب نیست و حتی بهترین تریدر ها هم روزهای بدی رو تجربه خواهند کرد. گول تبلیغات رو میخورن: 1:چون راجب شخصی تبلیغ زیادی انجام میشه پس لابد ادم حرفه ای و سطح […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

باورهای ادمهای ساده در بازار مالی بیشتر بخوانید »