✅ چطور در لحظه حال زندگی کنیم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ زندگی در لحظه حال 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 توجه به لحظه حال باعث رشد انسان از همه لحاظ می شود.   ⁉️ چرا توجه به لحظه حال باعث رشد میشه؟   😎👈 توجه به لحظه حال یعنی تمرکز به وضعیت خوبی که الان دارید هست.   ⁉️ چرا ما به لحظه حال بی توجه هستیم؟ 👌 […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور در لحظه حال زندگی کنیم؟ بیشتر بخوانید »