✅آیا انسان تنبل داریم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅آیا انسان تنبل داریم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 انسانها تنبل نیستند بلکه فقط اهدافی را انتخاب می‌کنند که هیچ اشتیاقی برای آن ندارند. 🌸 انسانها دائما از رنج فرار میکنند و به سمت لذت میروند زمانی که هدفی را تعیین کردی که برای تو خوب است اما در ذهنت همان کار رنج تعریف شده است شما اصلا […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅آیا انسان تنبل داریم؟ بیشتر بخوانید »