انرژی منفی

✅ احساس خوب = اتفاقات خوب

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس خوب = اتفاقات خوب 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 قانون جهان هستی بر پایه احساس است، اگر به هر دلیلی احساس خوبی نداشته باشید و این احساس را ادامه دار کنید جهان اتفاقات بد را وارد زندگیتان میکند. 😎👈 و این زنجیره آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد تا روندتان را تغییر دهید به عبارتی شما از […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس خوب = اتفاقات خوب بیشتر بخوانید »

✅چرا بعداز هر ناراحتی دوباره یک ناراحتی دیگه ایجاد میشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تندیس درد چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ اگر رویدادی که الان اتفاق می‌افتد و ما را ناراحت می‌کند را نبخشیم چه می‌شود؟ 🟡 این خشم یا انرژی منفی نوسان می‌کند و می‌چسبد به انرژی منفی‌ای که در گذشته در ما جاگیر شده و خشم ما از بین نمی‌رود، نوسان می‌کند با آن فرکانس، یا انرژی مشابه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅چرا بعداز هر ناراحتی دوباره یک ناراحتی دیگه ایجاد میشه؟ بیشتر بخوانید »