برنامه ریزی منسجم مهم ترین عامل پیشرفت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

برنامه ریزی   برنامه ریزی از مهم ترین عوامل پیشرفت و موفقیت هر فرد محسوب میشه 🧡🔥برای برنامه ریزی: باید دو پلن رو درنظر گرفت : پلن A و پلن B پلن A: می‌شینید برای فرداتون برنامه‌ریزی می‌کنید، قراره ساعت ٩ صبح بلندشید، ورزش کنید، دوش بگیرید و… اما وقتی از خواب بلند می‌شینید که […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

برنامه ریزی منسجم مهم ترین عامل پیشرفت بیشتر بخوانید »