توضیحاتی مختصر درمورد علم جذاب متافیزیک

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🤩متافیزیک😇   تله‌پاتی كه عبارت است از ارتباط بین دو یا چند نفر بدون استفاده از حواس پنج‌گانه و با استفاده از نیروی فكر   سفر روح كه عبارت است از خروج اختیاری روح از بدن و بازگشت اختیاری آن به بدن   سایكومتری كه عبارت است از سنجش و استخراج خاطرات ثبت شده در […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

توضیحاتی مختصر درمورد علم جذاب متافیزیک بیشتر بخوانید »