احساس مثبت

✅ خدا به پاس خوشحالی ات، به تو هديه میدهد

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خدا به پاس خوشحالی ات، به تو هديه میدهد 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 هر چقدر خوشحالتر باشی، هديه های بزرگتری را از او دريافت میكنی. 💛 هر چقدر احساس زيباتر و شادی و سپاسگزاری بيشتری را در قلب حس كنی، شگفتیها و پاداشهای خدا به پاس انرژی های مثبت تو بيشتر میشود. خدا چند برابر آن […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خدا به پاس خوشحالی ات، به تو هديه میدهد بیشتر بخوانید »

✅ قدرتمندترین جملات تاکیدی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ جملات تاکیدی چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 جملات تاکیدی مثبت، عبارتهایی هستند که با تکرار و تلقین در ضمیر ناخودآگاه ما، باورهای سازنده و مثبتی ایجاد می کنند. 🟠 #ضمیر_ناخودآگاه ما از زمانی که به دنیا آمده ایم توسط پدر و مادر و اطرافیان و رسانه های مختلف برنامه ریزی شده است و بسیاری از این

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرتمندترین جملات تاکیدی بیشتر بخوانید »

✅ احساس خوب = اتفاقات خوب

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس خوب = اتفاقات خوب 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 قانون جهان هستی بر پایه احساس است، اگر به هر دلیلی احساس خوبی نداشته باشید و این احساس را ادامه دار کنید جهان اتفاقات بد را وارد زندگیتان میکند. 😎👈 و این زنجیره آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد تا روندتان را تغییر دهید به عبارتی شما از

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس خوب = اتفاقات خوب بیشتر بخوانید »

✅ با افکار زیبا, شادی را به زندگیتان وارد کنید

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ با افکار زیبا, شادی را به زندگیتان وارد کنید. 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 1️⃣ شاکر و قدردان داشته هایتان باشید. بارها و بارها این کار را تکرار کنید. 2️⃣ بیش از حد نگران اتفاقات پیش رو نباشید. شاید مدام فکر کنید که در گذشته باید کار دیگری انجام می دادید, اما به یاد داشته باشید نباید در

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ با افکار زیبا, شادی را به زندگیتان وارد کنید بیشتر بخوانید »