ایا من حرمت نفس دارم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

😇حرمت نفس🥰   ما در صورتی حرمت نفس داریم که با تمام وجود و بصورتی عمیق و دقیق به ۱۰ اصل زیر باور داریم :     1-تقدس انسانی را به عنوان تنها تقدس جهانی بشناسیم.   2-من منم و تو تو. یعنی پوست روانی ما را از هم جدا میکند.در این مفهوم اینکه حس تو […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

ایا من حرمت نفس دارم؟ بیشتر بخوانید »