✅ احساس باشیم نه حساس!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس باشیم نه حساس! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 چيزي است كه بسياري از ما به آن افتخار مي‌كنيم که من خيلي حساس هستم و خيلي زود به من بر مي‌خورد و اگر از برگ گُل به من نازك‌تر بگويند من حالم بد مي‌شود و اين بيچارگي و بدبختي است. 🟠 اين يك گرفتاري بزرگ است كه […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس باشیم نه حساس! بیشتر بخوانید »