تکرار

چرا قانون جذب برام کار نمیکنه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

سلام میخواستم درمورد تجربه قانون جذب یچیزایی بگم: من از آبان ماه سال قبل با مباحث قانون جذب آشنا شدم. خیلی به ذهن و دلم نشست. خیلی قبولش کردم. شروع کردم به انجام تکنیکها و ساختن باورهای درست درباره پول. خیلی هم تلاش میکنم همیشه حس خوبی داشته باشم. فیلمها و آهنگای غمگین و اخبار …

چرا قانون جذب برام کار نمیکنه؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید