✅ چیکار کنم حالم همیشه خوب باشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ✅ تفاوت بین فکر و تفکر 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 فکر مجموعه ای از ورودیهایی است که طریق دیدن، شنیدن و سایر حس هایتان در شما شکل گرفته است. 👌 فکر به مثابه اطلاعات و ذهن به مانند حافظه میماند که فکر درون ذهن قرار گرفته است. 👌 فکر ابعاد زمانی دارد یعنی می تواند فکر …

✅ چیکار کنم حالم همیشه خوب باشه؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید