ارتباط با ضمیر ناخودآگاه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

روشهای ارتباط با ضمیر ناخودآگاه  :خاطرات سنین پایین تر از شش سالگی دوران کودکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا در سنین کودکی ضمیرناخودآگاه کاملا فعال است و توسط اطلاعاتی که از محیط پیرامون خود دریافت می‌کند، به راحتی برنامه‌ریزی میشود.به همین دلیل اگر هرکدام از ما دچار هرگونه مسٵله یا ناهنجاری ذهنی باشیم، این احتمال …

ارتباط با ضمیر ناخودآگاه ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید