✅ چرا دوست ندارم هیچ کاری را شروع کنم؟ مشکل کجاست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا دوست ندارم هیچ کاری را شروع کنم؟ مشکل کجاست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ بیماری درماندگی اکتسابی 😎👈 تا حالا به این فکر کرده اید که چطور میشه به طرف فرصت را نشون میدی، کمکش میکنی، کلی نکته های انگیزه دهنده واقعی بهش میگی ولی باز طرف میگه نمیتونم یا کلی کمکش میکنند و تمام امکانات […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا دوست ندارم هیچ کاری را شروع کنم؟ مشکل کجاست؟ بیشتر بخوانید »