سید حسین عباسمنش

به چشم هاش نگاه کن – عباسمنش

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ موقع صحبت کردن به چشم های طرف مقابل تان نگاه کنید ، افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند موقع صحبت کردن سرشان پایین است و نمیتوانند به چشم های طرف مقابل شان نگاه کنند. ✅ یاد بگیر خیره نشوید به طرف مقابل تان ، به چشم های طرف مقابل نگاه کن سر بالا …

به چشم هاش نگاه کن – عباسمنش ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید